Tưng bừng ngày hội công nghệ thông tin ngành giáo dục Hà Nội

“Ngày hội Công nghệ thông tin ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lần thứ 4 – năm 20117-2018” của trường tiểu học Chúc Sơn A

Với định kỳ tổ chức 2 năm/lần, ngày hội công nghệ thông tin là hoạt động cao trào để các tập thể và cá nhân trong nhà trường thể hiện trí tuệ, tài năng, ý tưởng sáng tạo trong việc ứng dụng các thành tựu khoa học, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và hội nhập quốc tế. Chương trình đã thu hút sự tham gia đông đảo của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

Ngày hội đã trưng bày, giới thiệu các sản phẩm, giải pháp công nghệ thông tin tiêu biểu đã ứng dụng thành công trong nhà trường quản lý và giảng dạy, những bài giảng E-learning, giáo trình điện tử, website, phần mềm dạy học, phần mềm quản lý...

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ ngày hội còn diễn ra nhiều hoạt động phong phú, thiết thực khác như thi kỹ năng công nghệ thông tin dành cho giáo viên và nhân viên, các chương trình hội thảo, hội nghị chuyên đề, định hướng ứng dụng công nghệ thông tin trong giai đoạn 2015 – 2018. So với ngày hội công nghệ thông tin lần thứ 3, hội thảo lần này mang tính chuyên sâu hơn xác định rõ những điểm mạnh, yếu và nhu cầu riêng ở từng khối học góp phần tìm ra giải pháp hiệu quả tạo nên sức bật về chất lượng, đánh giá theo định hướng phát triển và phát huy khả năng, năng lực học sinh.

 

Tham dự ngày hội, nhà trường đã mang đến những bài giảng E-learning, bài giảng điện tử, các sáng kiến kinh nghiệm đã đạt giải của các thầy cô trong cụm. Những phần mềm này chủ yếu tập trung vào các bài giảng elerning.  “Để bài giảng E-learning có hiệu quả, giáo viên vừa phải đóng vai một nhà biên kịch, một đạo diễn vừa là diễn viên nắm được tâm lý các em học sinh và nhạy bén tìm ra phương pháp giảng dạy hiệu quả”.Để có được một bài giảng E-learning hiệu quả, các thầy cô giáo phải tìm hiểu và áp dụng nhiều kỹ thuật công nghệ từ đơn giản đến phức tạp. Tuy nhiên, các bài giảng hiện nay vẫn chưa được giảng dạy rộng rãi, chủ yếu phục vụ cho các em học sinh có tinh thần tự học và đam mê với những ứng dụng công nghệ.

Công nghệ thông tin phải thực sự đem lại hiệu quả cho các nhà trường, nhất là các em học sinh theo đúng định hướng phát triển năng lực cho các em. Giáo viên nên trao những cơ hội công nghệ thông tin cho các em, hợp tác làm việc cùng các em, không nên để những bài giảng E-learning chỉ mang tính trình diễn.